artsenverklaring ozempic met insuline Archives

26

artsenverklaring ozempic met insuline Archives

Het CBG roept zorgverleners op patiënten zorgvuldig te begeleiden wanneer zij inhalatiemiddelen subs… Artsen moeten vrouwen met anticoagulantiaactief informeren over het mogelijk optreden van abno… De resultaten van de EMPA REG OUTCOME-studie naar SGLT-2-remmer empagliflozine zijn maar van toepass… Behandeling met tofacitinib leidt tot een verhoogd risico op infecties met herpes zoster.&… Therapietrouw beïnvloedt de gewichtsverandering bij patiënten met GLP-1-agonisten of SU-derivaten.

Bij patiënten met atriumfibrilleren is leeftijd een sterkere voorspeller van bloedingen da… Andexanet alfa is een antidotum in onderzoek voor de directe Xa-remmers apixaban, edoxaban en r… Het combinatiepreparaat aclidinium/formoterol is vergelijkbaar qua ervaren klachten als he… DOAC’s lijken doorgaans een veilig en effectief alternatief voor warfarine bij patië…

Pfizer stopt ontwikkeling PCSK9-remmer

Inzet van semaglutide bij obesitas in Amerika zal het aantal volwassen met obesitas en cardiovascula… Dit journaal besteedt onder andere aandacht aan een nieuw type insuline, de NHG-Standaard Pijn, een … Dit journaal besteedt onder andere aandacht aan nieuwe cholesterolverlagers, bijwerkingen van ADHD-m… Dit journaal besteedt onder andere aandacht aan het nieuwe NHG-standpunt over direct werkende orale …

Coronanieuws van 18 september met opvallende zaken rondom geneesmiddelen en het coronavirus. Coronanieuws van 2 oktober met opvallende zaken rondom geneesmiddelen en het coronavirus. Coronanieuws van 16 oktober met opvallende zaken rondom geneesmiddelen en het coronavirus. Coronanieuws van 13 november met opvallende zaken rondom geneesmiddelen en het coronavirus. Coronanieuws van 27 november met opvallende zaken rondom geneesmiddelen en het coronavirus. In dit Medicijnjournaal is onder andere aandacht voor pulmonale bijwerkingen van geneesmiddelen, de …

  • Coronanieuws van 10 april met aandacht voor opvallende zaken rondom geneesmiddelen en het coronaviru…
  • Baricitinib lijkt geen verhoogd risico op cardiovasculaire bijwerkingen te geven.
  • Gebruik van aclidinium is veilig bij patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico.

Sacubitril/valsartan verlaagt niet het aantal ziekenhuisopnames voor hartfalen bij patiënten met har… Drievoudige combinatietherapie is soms effectief, maar verhoogt ook het risico op ernstige pneumonie… Bij patiënten met ernstig astma is mepolizumab geassocieerd met een afname in gebruik van orale cort… Dit journaal besteedt onder andere aandacht aan twee nieuwe geneesmiddelen bij reumatoïde artritis, … In dit Medicijnjournaal is onder andere aandacht voor geneesmiddelentekorten, kinkhoestvaccinatie bi…

Ertugliflozine vermindert cardiovasculaire gebeurtenissen niet

Coronanieuws met opvallende zaken rondom geneesmiddelen, vaccins en et coronavirus. Met opvallende zaken rondom geneesmiddelen, vaccinsen het coronavirus. Met opvallende zaken rondom geneesmiddelen, vaccins en het coronavirus. In dit Medicijnjournaal is onder aandacht voor leverschade door geneesmiddelen, bijwerkingen van met… Themajournaal Medicinale cannabis geeft zorgverleners informatie over het begeleiden van patiënten d… Themajournaal Reumatoïde artritis geeft zorgverleners informatie over de medicamenteuze behandeling …

  • U betaalt alleen eigen risico als uw medicijn niet op de lijst voorkeursgeneesmiddelen staat.
  • De combinatie van een LABA en tiotropium zorgt ervoor dat COPD-patiënten iets minder …
  • DOAC’s lijken effectief en veilig bij Aziatische patiënten met atriumfibrilleren én levercirrose.
  • Bij lichte tot matige verminderde leverfunctie is een aanpassing van de dosering niet nodig.
  • Andexanet alfa is een antidotum in onderzoek voor de directe Xa-remmers apixaban, edoxaban en r…

Met aandacht voor niet-medicamenteuze behandelingen bij post-COVID en andere actualiteiten over post… In het Themajournaal COPD is uitgebreid aandacht voor de nieuwe combinatiepreparaten bij de behandel… In dit themajournaal is aandacht voor de plaats van opioïden bij de behandeling van lagerugpijn. Dit Themajournaal bevat een overzicht van de te verwachten nieuwe geneesmiddelen voor onder andere o…

Dapagliflozine bij patiënten met hartfalen

Op basis van observationeel onderzoek zijn ICS geassocieerd met een verhoogde kans op het ontstaan v… De Europese populatie met ernstig astma is heterogeen en verschilt in klinische karakteristieken en … De GIPdatabank geeft voor eerst inzicht in hoe vaak artsen het combinatiepreparaat beclometason/form…

Dabigatran versus VKA’s in de dagelijkse praktijk

In dit Medicijnjournaal is onder andere aandacht voor bijwerkingen op het gebit, lachgas en SGLT2-re… In dit Medicijnjournaal is onder aandacht voor illegale afslankmiddelen, interacties met Sint Janskr… Themajournaal Bijwerkingen bespreekt welke rol bijwerkingen spelen in de dagelijkse praktijk van zor…

SGLT-2-remmers zijn mogelijk geassocieerd met het ontstaan van euglykemische ketoacidose. Het monoklonale antilichaam idarucizumab lijkt effectief als antidotum tegen dabigatran. DPP-4-remmervildagliptine https://www.lazylace.hu/rybelsus-14-mg-nu-zonder-recept-verkrijgbaar-in/ (Galvus®) geeft minder HbA1c-reductie, maar betere uitkomsten op… Het Geneesmiddelenbulletin concludeert naar aanleiding van de cardiovasculaire studie dat empag…

Meta-analyse PCSK9-remmers

SGLT2-remmer dapagliflozine is non-inferieur aan placebo wat betreft een gecombineerd eindpunt van c… Zorgverleners zijn bekend met biosimilars en zijn bereid om deze bij nieuwe patiënten voor te schrij… Glucocorticoïden verhogen het risico op een herpes zosterinfectie bij tofacitinibgebruikers, in tege… Tofacitinib is waarschijnlijk een veilige behandeloptie bij patiënten met RA en HCV. Verhoogd risico op ernstige leverschade, waaronder acuut leverfalen, bij gebruik van tocilizumab. Mepolizumab lijkt bij patiënten met overgewicht minder effect te hebben op FEV1.